Kontakt

Fakturačná a skladová adresa:

Kontaktné údaje:

TORAN s.r.o.

Pracovné dni: PO - PIA od 8:00 - 17:00
Kovácsova 5 Telefón: 0940 309 678, 0940 309 679
851 10 Bratislava

E-Mail: info@azpromo.sk

IČO: 45979367

 

DIČ: 2023176683  
IČ DPH: SK2023176683  
   
   
Bankové spojenie: IBAN:
2927849893/1100 SK36 1100 0000 0029 2784 9893
   
BIC (SWIFT):  
TATRSKBX  


   
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 69864/B
Kontakt
Facebook
AZPROMO reklamná agentúra